Vážení akcionáři společnosti enteria a.s.

Důležité sdělení

Rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu společnosti na základě návrhu představenstva ze dne 26.února 2021 formou per rollam

Akcionáři zašlou vyplněný formulář Vyjádření akcionáře zaslaný jim spolu s Návrhem rozhodnutí akcionářů a přílohami na jejich emailovou adresu poštou na adresu sídla Společnosti, případně na e-mailovou adresu společnosti uvedenou v Návrhu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu akcionáři, ne ovšem později než 22.3.2021.

 

26. února 2021